Studieteam 'Kunst in Schuytgraaf' :   LaSalle   /   Lucas Verweij   /   HW Werther
GGN-gen generator
Geheugen / Geluk / Natuur
voorwoord uitgangspunten vinex-identiteit kunst, openbare ruimte utilitaire voorz. communicatie supervisor opdrachten

Taakomschrijving van de supervisor

De supervisor heeft een toezichthoudende taak, hij is een sturend en bemiddelend persoon. De supervisor bewaakt en begeleidt de algehele samenhang en voortgang van het kunstproject GGN-gen generator gedurende het hele proces en houdt een totaal overzicht op de planning, kortom, hij zorgt dat de vaart erin blijft. De supervisor onderhoudt contacten met alle betrokkenen of representanten en vormt een intermediair tussen de commissie Beeldende Kunst en Vormgeving Arnhem en de team(leider)s.

De supervisor bewaakt de samenhang van de teams onderling. Hij is uitvoerder van het door het studieteam geleverde Ďpakket van eisení en heeft zelf geen artistieke invloed. De supervisor moet wel feeling hebben met kunst en in het bijzonder met de uitgangspunten van GGN-gen generator. Hij moet de uitgangspunten van het kunstconcept en de kwaliteit van de kunst bewaken. Indien veranderingen in de ontwikkeling van Schuytgraaf dat eisen, is hij bevoegd om in samenspraak met de teams en de commissie Beeldende Kunst en Vormgeving Arnhem koerswijzigingen door te voeren. De supervisor genereert extra financiŽn en/of helpt de teams om dit te doen. Hij coŲrdineert alle begrotingen. De supervisor bezit kwaliteiten op het gebied van management, politiek, diplomatie, financiŽn en communicatie.

(Waar hij staat wordt nadrukkelijk hij/zij bedoeld.)