Studieteam 'Kunst in Schuytgraaf' :   LaSalle   /   Lucas Verweij   /   HW Werther
GGN-gen generator
Geheugen / Geluk / Natuur
voorwoord uitgangspunten vinex-identiteit kunst, openbare ruimte utilitaire voorz. communicatie supervisor opdrachten

Utilitaire voorzieningen


1. RUIMTE

a. fysieke ruimte:

ruimte voor wonen en werken
woonwijken
industrieterreinen / bedrijventerreinen
winkelcentra
marktplaatsen

ruimte voor verplaatsing
voetpaden / wandelpaden
fietspaden
straten / wegen
trambanen
busstroken
spoorwegen
spoorwegovergangen
landingsbanen
waterwegen / kanalen
kruispunten
rotondes
pleinen

ruimte voor haltes
parkeerruimte
bus- en tramhaltes
NS-station
havens
begraafplaatsen

ruimte voor recreatie en ontmoeting
parken
pleinen
speelplaatsen
sportvelden
hondenuitlaatzones
tippelzones
afwerkplaatsen
jongeren ontmoetings plaatsen
plassen / vijvers
bossen
natuurgebieden

archeologische gebieden

b. virtuele ruimte:

internet
WWW / internetsites
chatrooms
online games
usenet


2. DINGEN

a. statische dingen:

gebouwen
woningen
flats
rijwoningen
vrijstaande huizen
bejaardentehuizen
schoolgebouwen
peuterspeelzalen
buurthuizen
jongerencentra
winkels
kiosken
cafés
restaurants
hotels
bioscopen
postkantoren
bankgebouwen
bedrijfsgebouwen
fabrieken
nutsgebouwen
religieuze gebouwen
kerken
moskeeën
synagogen
overheidsgebouwen
stadhuis
politiebureau
brandweerkazerne
ziekenhuis
sociale dienst
arbeidsbureau
rechtbank
gevangenis
kazerne
asielzoekerscentrum
museum
theater
transportgebouwen
luchthaven
NS-station
busstation
tramstation
parkeergarages
sportaccommodaties
zwemparadijs
sporthal
stadion
ijsbaan

bouwwerken
bruggen
viaducten
tunnels
dijken

afscheidingen
muren
schuttingen
tuinafscheidingen
hekwerken
hagen
bermen
sloten
geluidwerende voorzieningen
vangrails
hefbomen
paaltjes

reklame-objecten
billboards
abri’s
lichtbakken
vitrines
vlaggen
spandoeken
gevelreklame
uithangborden
lichtreklame
sandwichpanelen

straatmeubilair
banken
prullenbakken
glasbakken
kledingcontainers
gft-verzamelbakken
telefooncellen
telefoon/internet-zuilen
klokken
speelobjecten
fietsenrekken
verlichting
brievenbussen
geldautomaten
abri’s
parkeermeters
parkeerautomaten
openbaar toilet
honden toilet
strooigoed bakken
paaltjes

verkeerstekens / bewegwijzering
stoplichten
verkeersborden
tekens op de weg
verkeersdrempels
straatnaambordjes
ANWB-borden
vluchtheuvels
paaltjes

bestrating
klinkers
trottoirtegels
asfalt
bestrating voor blinden / slechtzienden
rubber tegels
putdeksels
straatgoten

telemedia zenders / ontvangers / transport
zendmasten
GSM masten
antennes
schotelantennes
telefoonkabel
radio/televisiekabel
verdeelkasten
LCD-schermen
video bewakingscamera’s
videomonitoren
videoschermen
geluidsboxen

water / gas / electriciteit
waterleiding
riolering
gasleiding
electriciteitskabels
hoogspanningshuisjes
hoogspanningsmasten
windmolens
zonnepanelen

decoratieve dingen (utilitair)
plantenbakken
fonteinen
straatversiering

b. dynamische dingen:

groenvoorziening
bomen
hagen
bloemperken
bermen

vlieg-, vaar- en voertuigen
bussen
trams
treinen
taxi’s
vuilniswagens
milieuwagens
gft-wagens
glas-en-papier-wagens
electrische stratenvegers
strooiwagens
brandweerwagens
politiewagens
ziekenauto’s
rondvaartboten
veerboten
vliegtuigen
zeppelins


3. DIENSTEN

a. live/face-diensten:

onderwijs

wetshandhaving / veiligheid / controle
leger
politie
mobiele eenheid
wijkagent
verkeerspolitie
stadswacht
parkeerwachter
brandweer
beveiliging
controleur kijk- en luistergeld
belastingcontroleur
gerechtsdeurwaarder
controleur sociale dienst
inspectie volksgezondheid
inspectie waren en veterinaire zaken
software politie (BSA)

gemeente
stadhuis
stadskantoor
gemeentelijk informatiecentrum
sociale dienst
arbeidsbureau

handel en industrie
winkelpersoneel
winkelbeveiliging
kamer van koophandel

afval en milieu
huisvuil ophaaldienst
afvalstoffendienst
milieustation
stratenveger
zwerfvuilprikker

post / krant / reklamedrukwerk
postkantoordiensten
postbezorger
brievenbusleger
krant- en reklamebezorger

geldzaken / verzekeringen
bankdiensten
verzekeraar
notaris
belastingdienst

welzijn en maatschappelijke dienstverlening
thuishulp
tafeltjedekje
bejaardenbezoeker
kinderopvang
asielzoekersopvang
drugsverslaafdenopvang
daklozenopvang

gezondheidszorg
ziekenhuis
ambulance
gezondheidscentrum
artsen
apotheek
medicijnenbezorgdienst
GGD
geestelijke gezondheidszorg / RIAGG
thuiszorg
kraamzorg

transport diensten
buschauffeur
trambestuurder
treinbestuurder
taxichauffeur
conducteur

cultuur en recreatie
VVV-diensten
openbare bibliotheek
museumpersoneel

openbare werken
plantsoenendienst
wijkteam

politieke partijen

religieuze en levensbeschouwelijke diensten

b. tele-diensten:

telefoondiensten
alarmcentrale 112
belastingtelefoon
PTT-inlichtingen
girofoon
kindertelefoon
slachtofferhulp
SOS-telefonische hulpdienst
vertrouwensarts inzake kindermishandeling
openbaar vervoer reisinformatie
milieuklachtencentrale
gemeentelijke informatiedienst

(lokale) radio / televisie

internetdiensten
info-sites
email-services
newsgroups
e-zines
FTP-sites

online banking
girotel