Studieteam 'Kunst in Schuytgraaf' :   LaSalle   /   Lucas Verweij   /   HW Werther
GGN-gen generator
Geheugen / Geluk / Natuur
voorwoord uitgangspunten vinex-identiteit kunst, openbare ruimte utilitaire voorz. communicatie supervisor opdrachten

Voorwoord

In oktober 1998 heeft de commissie Beeldende Kunst en Vormgeving Arnhem ons, studieteam 'Kunst in Schuytgraaf', de opdracht gegeven een integraal kunstenplan voor de wijk Schuytgraaf te ontwikkelen. Schuytgraaf is een nieuw te ontwikkelen woonwijk ten zuidwesten van Arnhem. Dit is het resultaat van onze studie.

Kern van de studie is het artikel ‘Uiteenzetting van uitgangspunten’. Hierin worden inhoudelijke ambities ten aanzien van kunst in de openbare ruimte uiteengezet. Uit dit artikel vloeien een tweetal toelichtingen voort, namelijk ‘Vinex, identiteit en Vinex-identiteit’ en ‘Kunst, openbare ruimte en utilitaire voorzieningen’. Omdat veelvuldig gesproken wordt over het opnemen van kunsttoepassingen in utilitaire voorzieningen somt de lijst ‘Utilitaire voorzieningen’ alle mogelijke openbare diensten en voorzieningen op. Ons voorstel is om kunst in Schuytgraaf te integreren in de wijk. Dat houdt in dat zij opgaat en oplost in een groter geheel en dat zij onderdeel en deelnemer wordt van bestaande en geplande structuren en belangen in de wijk.

Het studieteam stelt voor om drie kunstopdrachten uit te schrijven aan drie kunstenaars. De kunstenaars wordt gevraagd om aan te sluiten bij de bestaande organisatie van Schuytgraaf en de kunst op te nemen in geplande processen en utilitaire voorzieningen. Zij worden uitgenodigd om interdisciplinair te werken en eigen teams samen te stellen om dit mogelijk te maken. Er is ruimte voor wetenschappers, economen, constructeurs, ecologen, enzovoort. Deze mensen kunnen tegelijkertijd een andere rol hebben in het proces van Schuytgraaf. De teams worden op deze manier bemand met personen met uiteenlopende invalshoeken om tot een maximale inbedding van de kunst te komen.

Zo ontstaan er drie teams, die ieder een eigen project uitwerken. De drie teams krijgen een programma met algemene richtlijnen, een kunstopdracht en een titel mee. De drie titels zijn: Geheugen-generator, Geluk-generator en Natuur-generator. Het kunstproject als geheel hebben wij GGN-gen generator genoemd. GGN zijn de beginletters van de drie generatoren.

Het kunstproject als geheel zal begeleid worden door een internet site. Een toelichting over de kenmerken van zo’n HTML-omgeving is te lezen in ‘HTML-site als communicatiemedium’. Het eindwerkstuk van het studieteam, deze tekst in HTML, is de start van de internet site van de GGN-gen generator en is nadrukkelijk niet vormgegeven. Het is de bedoeling dat de kunstenaar die de Geheugen-generator gaat bemannen, deze HTML-site gaat doorontwikkelen en vormgeven.

Een spoedige aanvang van het kunstproject GGN-gen generator is noodzakelijk. Voor het onder de aandacht kunnen brengen van de deelprojecten aan de betrokkenen en aansluiting bij de bestaande en geplande teams mogelijk te maken is het nodig om zo snel mogelijk tot een keuze van de kunstenaars over te gaan.

Om de continuïteit van het hele proces in de toekomst te bewaken wordt een externe supervisor aangesteld. De supervisor is één persoon met een gedefinieerd takenpakket en besluitrecht. Omschrijvingen van de taken levert het studieteam en zijn te lezen in ‘Taakomschrijving van de supervisor’. Het geheel van de post-studieopdracht-organisatie is verbeeld in het volgende schema.


Het studieteam 'Kunst in Schuytgraaf' bestaat uit LaSalle, Lucas Verweij en HW Werther.

Mei 1999